Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť PV-Medical Services, sro, so sídlom Kališnická 2889/18, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 29361281, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha oddiel C, vložka 251123 / MSPH ako správca osobných údajov podľa čl. 26 Nariadenie , spracovávajú v prípade vášho dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  1. meno a priezvisko,
  2. emailovú adresu,
  3. text správy.
 2. Meno, priezvisko a emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, jednanie o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vaše dotazy. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou PV-Medical Services s.r.o. spracovávané po dobu jednania o vášho využitia našich služieb medzi vami a PV-Medical Services s.r.o., najdlhšie 2 roky od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom a prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Spoloční správcovia nevyužívajú.
 4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  1. požadovať od nás informáciu, ako vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  2. vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
  3. požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o vašom využití našich služieb a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov prevažujú nad vašou ochranou súkromia,
  4. na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie,
  5. na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  6. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 1. Spoločnosť PV-Medical Services, sro, so sídlom Kališnická 2889/18, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 29361281, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha oddiel C, vložka 251123 / MSPH ako správca osobných údajov podľa čl. 26 Nariadenie , spracovávajú v prípade vášho dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  1. meno a priezvisko,
  2. emailovú adresu,
  3. text správy.
 2. Meno, priezvisko a emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, jednanie o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vaše dotazy. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou PV-Medical Services s.r.o. spracovávané po dobu jednania o vášho využitia našich služieb medzi vami a PV-Medical Services s.r.o., najdlhšie 2 roky od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom a prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Spoloční správcovia nevyužívajú.
 4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  1. požadovať od nás informáciu, ako vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  2. vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
  3. požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o vašom využití našich služieb a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov prevažujú nad vašou ochranou súkromia,
  4. na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie,
  5. na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  6. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 1. Spoločnosť PV-Medical Services, sro, so sídlom Kališnická 2889/18, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 29361281, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha oddiel C, vložka 251123 / MSPH ako správca osobných údajov podľa čl. 26 Nariadenie , spracovávajú v prípade vášho dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  1. meno a priezvisko,
  2. emailovú adresu,
  3. text správy.
 2. Meno, priezvisko a emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, jednanie o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vaše dotazy. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou PV-Medical Services s.r.o. spracovávané po dobu jednania o vášho využitia našich služieb medzi vami a PV-Medical Services s.r.o., najdlhšie 2 roky od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom a prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Spoloční správcovia nevyužívajú.
 4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  1. požadovať od nás informáciu, ako vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  2. vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
  3. požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o vašom využití našich služieb a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov prevažujú nad vašou ochranou súkromia,
  4. na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie,
  5. na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  6. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.